Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.3.04-0036-C0001
Номер на проект: Д01-450/05.11.2012
Наименование: Дистанционното обучение - съвременен подход в системата на академичното образование за подобряване качеството на човешките ресурси
Бенефициент: Икономически университет - Варна
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 30.08.2012
Начална дата: 05.11.2012
Дата на приключване: 05.11.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Варна
Описание
Описание на проекта: Целта на проекта е подобряване на човешкия капитал и осигуряване на достъп до качествено образование и учене през целия живот чрез формални и неформални електронни форми на дистанционно обучение.
Дейности: Подготовка на дейност "Управление и администриране на проекта"
Изпълнение на дейност "Управление и администриране на проекта"
Подготовка на дейност "Финансов одит на проекта"
Изпълнение на дейност "Финансов одит на проекта"
Изпълнение на дейност "Публичност и визуализация на дейностите по проекта"
Подготовка на дейност "Обучение на персонала за прилагане на електронни форми на дистанционно обучение"
Изпълнение на дейност "Обучение на персонала за прилагане на електронни форми на дистанционно обучение"
Подготовка на дейност "Осигуряване на необходимите апаратни ресурси и програмно осигуряване за предоставяне на онлайн и офлайн електронни ресурси"
Изпълнение на дейност "Осигуряване на необходимите апаратни ресурси и програмно осигуряване за предоставяне на онлайн и офлайн електронни ресурси"
Подготовка на дейност "Разработване и внедряване на интегрирана система за предоставяне на електронни форми на дистанционно обучение"
Изпълнение на дейност "Разработване и внедряване на интегрирана система за предоставяне на електронни форми на дистанционно обучение"
Подготовка на дейност "Внедряване, адаптиране и експлоатация на платформата за предоставяне на електронни форми на дистанционно обучение"
Изпълнение на дейност "Внедряване, адаптиране и експлоатация на платформата за предоставяне на електронни форми на дистанционно обучение"
Подготовка на дейност "Разработване на учебна документация за специалности и курсове, ползващи електронни форми на дистанционно обучение"
Изпълнение на дейност "Разработване на учебна документация за специалности и курсове, ползващи електронни форми на дистанционно обучение"
Подготовка на дейност "Разработване, приемане и внедряване на стандартизирани учебни компоненти"
Изпълнение на дейност "Разработване, приемане и внедряване на стандартизирани учебни компоненти"
Подготовка на дейност "Пилотно обучение на студенти по разработените специалности и курсове"
Изпълнение на дейност "Пилотно обучение на студенти по разработените специалности и курсове"
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
СТЕМО
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 565 685 BGN
Общ бюджет: 320 944 BGN
БФП: 320 944 BGN
Общо изплатени средства: 320 829 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 320 944 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 113 137 BGN
2013 0 BGN
2014 217 188 BGN
2015 - 9 496 BGN
320 829 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 272 803 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 96 166 BGN
2013 0 BGN
2014 184 610 BGN
2015 - 8 071 BGN
272 705 BGN
В т.ч. Национално финансиране 48 142 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 16 971 BGN
2013 0 BGN
2014 32 578 BGN
2015 - 1 424 BGN
48 124 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 създадени или модернизирани нови центрове за обучение през целия живот във висшите училища
Индикатор 2 брой студенти, включени в курсове за електронни форми на дистанционно обучение
Индикатор 3 брой студенти, завършили успешно поне един курс/модул за електронни форми на дистанционно обучение


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз