Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.13-0286-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Технологична модернизация чрез усвояване на производството на иновативна серия продукти с цел диверсификация на продуктовата гама
Бенефициент: "САТУРН ИНЖЕНЕРИНГ" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2012
Начална дата: 06.11.2012
Дата на приключване: 06.04.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Технологична модернизация чрез усвояване на производството на иновативна серия продукти с цел диверсификация на продуктовата гама.
Дейности: Дейност 1 Управление на проекта
Дейност 2. Доставка, монтаж и пускане в експлоатация.
Дейност 3. Маркетингова стратегия.
Дейност 4. Визуализация.
Дейност 5. Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 313 503 BGN
Общ бюджет: 442 301 BGN
БФП: 309 611 BGN
Общо изплатени средства: 309 611 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 309 611 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 309 611 BGN
2015 0 BGN
309 611 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 263 169 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 263 169 BGN
2015 0 BGN
263 169 BGN
В т.ч. Национално финансиране 46 442 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 46 442 BGN
2015 0 BGN
46 442 BGN
Финансиране от бенефициента 134 358 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 4 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 5 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 6 Изградена процедура за управление на проекта
Индикатор 7 Закупени патенти
Индикатор 8 Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на ДМА и ДНА


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз