Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.13-0217-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Ефективно и модерно управление
Бенефициент: "Соколов" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2012
Начална дата: 30.10.2012
Дата на приключване: 30.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Велико Търново
                    Велико Търново
Описание
Описание на проекта: Ефективно и модерно управление
Дейности: Дейност 1 „Инвестиция” – тръжна процедура
Дейност 2 „Инвестиция” - доставка
Дейност 3 - „Информиране и публичност”
Дейност 4 Проверка на разходите – одит
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
ФИНАНС ОДИТ ЕООД
„Пи Ен Ен“ ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 422 564 BGN
Общ бюджет: 603 663 BGN
БФП: 422 564 BGN
Общо изплатени средства: 422 497 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 422 564 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 84 512 BGN
2014 337 985 BGN
2015 0 BGN
422 497 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 359 179 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 71 835 BGN
2014 287 287 BGN
2015 0 BGN
359 122 BGN
В т.ч. Национално финансиране 63 385 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 12 677 BGN
2014 50 698 BGN
2015 0 BGN
63 374 BGN
Финансиране от бенефициента 181 099 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 4 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 5 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 6 Намаялване на себестойността на продукцията
Индикатор 7 Съотношение на брака към готова продукция
Индикатор 8 Съотношение на прихода от новите продукти в съотношение с традиционните продукти


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз