Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.1.05-0010-C0001
Номер на проект: BG161PO001/4.1-05/2011/010
Наименование: Реконструкция, обновяване и оборудване в подкрепа на създаване на МЦ в община Котел
Бенефициент: Община Котел
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 24.09.2012
Начална дата: 25.10.2012
Дата на приключване: 12.12.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Сливен
                    Котел
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящия проект е да се осигури подходяща и ефективна общинска здравна инфраструктура в община Котел
Дейности: дейност 1 Организация и управление на проекта
дейност 2 Подготовка и провеждане на тръжни процедури
дейност 3 Изпълнение на СМР
дейност 4 Изпълнение на строителен надзор и инвеститорски контрол
дейност 5 Приемане и въвеждане в експлоатация на изпълнените СМР
дейност 6 Дейности за разпространение на информация, публичност и визуализация
дейност 7 Изпълнение на дейности по доставка на оборудване и обзавеждане
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 999 089 BGN
Общ бюджет: 908 060 BGN
БФП: 884 858 BGN
Общо изплатени средства: 649 408 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 884 858 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 649 408 BGN
2015 0 BGN
649 408 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 752 130 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 551 997 BGN
2015 0 BGN
551 997 BGN
В т.ч. Национално финансиране 132 729 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 97 411 BGN
2015 0 BGN
97 411 BGN
Финансиране от бенефициента 23 202 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой пациенти, облагодетелствани от подобрена здравна инфраструктура
Индикатор 2 Общ брой население, облагодетелствано от обновените сгради на лечебните заведения
Индикатор 3 Брой пациенти, облагодетелствани от закупената апаратура/оборудване.
Индикатор 4 Подобрена инфраструктура на здравеопазването – кв.м. РЗП.
Индикатор 5 Брой създадени временни работни места
Индикатор 6 индикатор:Брой закрити общински лечебни заведения за болнична помощ - за компонент 2
Индикатор 7 индикаторБрой създадени/подкрепени общински медицински центрове (лечебни заведения за специализирана извънболнична помощ с най-малко трима лекари с различни признати специалности, с до десет легла за престой на пациенти до 48 часа) - за компонент 2


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз