Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.13-0296-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Устойчиво развитие на производството
Бенефициент: "НИКИПЛАСТ-М" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2012
Начална дата: 30.10.2012
Дата на приключване: 30.10.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Габрово
                    Севлиево
Описание
Описание на проекта: „Устойчиво развитие на производството”
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1 - Организация и подготовка за изпълнението на проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност 2 - Провеждане на тръжна процедура за избор на доставчици на ДМА
Подготовка и изпълнение на Дейност 3 - Доставка, инсталиране и пускане в експлоатация на закупеното оборудване
Подготовка и изпълнение на Дейност 4 - Избор на консултантска организация и изготвяне на маркетингова стратегия
Подготовка и изпълнение на Дейност 5 - Популяризиране и визуализация на проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност 6 - Мониторинг и отчетност на проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност 7 - Финансов одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 521 623 BGN
Общ бюджет: 855 015 BGN
БФП: 513 009 BGN
Общо изплатени средства: 513 009 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 513 009 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 513 009 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
513 009 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 436 058 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 436 058 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
436 058 BGN
В т.ч. Национално финансиране 76 951 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 76 951 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
76 951 BGN
Финансиране от бенефициента 347 749 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 4 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 5 Индикатор 1: Проведени тръжни процедури – открит избор
Индикатор 6 Индикатор 2: Закупени по проекта машини и съоръжения
Индикатор 7 Индикатор 3: Проведени тръжни процедури – събиране на поне 3 оферти
Индикатор 8 Индикатор 4: Изготвена маркетингова стратегия
Индикатор 9 Индикатор 5: Поставени визуализиращи табели и стикери по проекта
Индикатор 10 Индикатор 6: Доклад на независим одитор за проекта
Индикатор 11 Индикатор 5: Въведени нови технологии / продукти (общ брой)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз