Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.13-0022-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Нов път за "Диал-Р" ЕООД
Бенефициент: "Диал Р" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2012
Начална дата: 30.10.2012
Дата на приключване: 30.08.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Нов път за “Диал-Р”ЕООД”
Дейности: Дейност 1 – Сформиране на екип по изпълнение на проекта
Дейност 2 – Изготвяне и съгласуване на тръжна документация за закупуване на машини и оборудване (Елемент “Инвестиции”)
Дейност 3 – Провеждане на процедура за избор на доставчик за машини и оборудване и сключване на договор
Дейност 4 – Закупуване и въвеждане в експлоатация (доставка, монтиране и първоначално изпитване) на машините и оборудването
Дейност 5 – Визуализация
Дейност 6 – Одит на проекта
Визуализация
Одит на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Веста - Р" ООД
"ММ-КОНСУЛТ" ЕООД
"Тосиди Дизайн" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 596 463 BGN
Общ бюджет: 851 884 BGN
БФП: 596 319 BGN
Общо изплатени средства: 596 318 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 596 319 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 596 318 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
596 318 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 506 871 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 506 870 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
506 870 BGN
В т.ч. Национално финансиране 89 448 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 89 448 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
89 448 BGN
Финансиране от бенефициента 255 627 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 3 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 4 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 5 Нов пазар в ЕС
Индикатор 6 Въвеждане на нов тип артикул “Мокасини”


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз