Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.13-0080-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Ново оборудване за подобряване на конкурентните позиции на „Глас Дизайн” ООД
Бенефициент: "ГЛАС - ДИЗАЙН" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2012
Начална дата: 30.10.2012
Дата на приключване: 30.04.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Добрич
                    Добрич-град
Описание
Описание на проекта: НОВО ОБОРУДВАНЕ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА КОНКУРЕНТНИТЕ ПОЗИЦИИ НА „ГЛАС ДИЗАЙН” ООД
Дейности: Дейност 1 Доставка на оборудване
Дейност 2 Избор на изпълнители на дейности по елемент „Услуги” (одит и визуализация)
Дейност 3 Изпълнение на договорите за одит и визуализация
консултантски услуги по изготвяне на проектното предложение
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 291 410 BGN
Общ бюджет: 387 976 BGN
БФП: 271 583 BGN
Общо изплатени средства: 271 583 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 271 583 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 271 583 BGN
2015 0 BGN
271 583 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 230 846 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 230 846 BGN
2015 0 BGN
230 846 BGN
В т.ч. Национално финансиране 40 737 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 40 737 BGN
2015 0 BGN
40 737 BGN
Финансиране от бенефициента 124 890 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 3 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 4 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 5 Въведени нови технологии
Индикатор 6 Инсталирани нови машини
Индикатор 7 Създадени инвестиции в резултат на проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз