Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.13-0319-C0001
Номер на проект: К-26-Т-34/29.08.2013 г.
Наименование: Повишаване класа на произвежданите мебели и технологичния капацитет на „ТОТАЛ - М” ООД
Бенефициент: "ТОТАЛ-М" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2012
Начална дата: 30.10.2012
Дата на приключване: 30.04.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Шумен
                    Шумен
Описание
Описание на проекта: Повишаване класа на произвежданите мебели и технологичния капацитет на „ТОТАЛ - М” ООД
Дейности: Д 1: Изготвяне на проектното предложение
Д2: Определяне на екип по проекта
Д3: Разработване на подробни технически спецификации
Д4: Разработване на тръжна документация и 2 процедури за избор на изпълнители
Д 5: Стартиране на търг за доставка на ДМА и ДНМА
Д 6: Подписване на договори с избраните доставчици
Д7: Изпълнение на договорите за доставка
Д8: Внедряване на закупените ДМА и ДНМА, обучение
Д 9: Публичност на проекта
Д 10: Одит на проекта
Д 11: Отчет на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 237 700 BGN
Общ бюджет: 328 450 BGN
БФП: 229 808 BGN
Общо изплатени средства: 229 808 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 229 808 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 229 808 BGN
2015 0 BGN
229 808 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 195 336 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 195 336 BGN
2015 0 BGN
195 336 BGN
В т.ч. Национално финансиране 34 471 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 34 471 BGN
2015 0 BGN
34 471 BGN
Финансиране от бенефициента 102 030 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 4 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 5 Индикатор 1: Разработени подробни технически спецификации за машини, софтуер и хардуер
Индикатор 6 Индикатор 2: Подготвени тръжни досиета
Индикатор 7 Индикатор 3: Получени оферти за доставка
Индикатор 8 Индикатор 4: Сключени договори за доставка
Индикатор 9 Индикатор 4: Закупени и въведени в експлоатация нови машини
Индикатор 10 Индикатор 5: Закупен и въведен в експлоатация софтуер
Индикатор 11 Индикатор 6: Закупен и въведен в експлоатация хардуер тип сървър
Индикатор 12 Индикатор 7: Изработени информационни стикери за закупените машини
Индикатор 13 Индикатор 8: Изработени информационни табели
Индикатор 14 Индикатор 5: Въведени нови технологии / продукти (общ брой): 5.1. нови технологии (брой) 5.2. нови видове продукти* (брой)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз