Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.13-0066-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Нетера САТ
Бенефициент: "Нетера" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2012
Начална дата: 30.10.2012
Дата на приключване: 30.07.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: НЕТЕРА САТ
Дейности: Дейност 1 - Управление на проекта
Дейност 2 - Избор на доставчик за ДМА
Дейност 3- Доставка, монтаж и експлоатационни проби на предвидите по проекта ДМА
Дейност 4 - Мерки за публичност и информираност
Дейност 5 - Одит на проекта
Дейност 6 Консултантски услуги
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 445 700 BGN
Общ бюджет: 2 249 669 BGN
БФП: 1 349 796 BGN
Общо изплатени средства: 1 349 796 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 349 796 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 1 349 796 BGN
1 349 796 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 147 326 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 1 147 326 BGN
1 147 326 BGN
В т.ч. Национално финансиране 202 469 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 202 469 BGN
202 469 BGN
Финансиране от бенефициента 963 810 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 3 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 4 Индикатор 1: Доставена и инсталирана цифрова главна станция
Индикатор 5 Индикатор 2: Доставена и инсталирана наземна станция
Индикатор 6 Индикатор 3: Проведена тръжна процедура
Индикатор 7 Индикатор 5: Въведени нови технологии / продукти (общ брой): 5.1. нови технологии (брой) 5.2. нови продукти (брой)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз