Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.13-0048-C0001
Номер на проект: 30.10.2012
Наименование: Повишаване конкурентоспособността на "Метикс" ООД чрез технологично обновление
Бенефициент: "МЕТИКС" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2012
Начална дата: 30.10.2012
Дата на приключване: 30.10.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
                    Петрич
Описание
Описание на проекта: Повишаване конкурентоспособността на ‘Метикс’ ООД чрез технологично обновление
Дейности: Дейност 1: Изготвяне на тръжна документация
Дейност 2: Провеждане на тръжна процедура за избор на доставчици
Дейност 3: Доставка щанцова машина с ЦПУ
Дейност 4: Доставка Технологична линия за прахово боядисване
Дейност 5: Визуализация на проекта
Дейност 6: Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 556 000 BGN
Общ бюджет: 920 148 BGN
БФП: 552 076 BGN
Общо изплатени средства: 552 076 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 552 076 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 552 076 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
552 076 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 469 264 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 469 264 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
469 264 BGN
В т.ч. Национално финансиране 82 811 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 82 811 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
82 811 BGN
Финансиране от бенефициента 370 689 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 4 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 5 Индикатор 1: Изпълнение Дейност 1: Изготвяне на тръжна документация
Индикатор 6 Индикатор 2: Изпълнение Дейност 2: Провеждане на тръжна процедура за избор на доставчици
Индикатор 7 Индикатор 3: Изпълнение Дейност 3: Внедряване на нова Щанцова машина
Индикатор 8 Индикатор 4: Изпълнение Дейност 4: Доставка и вндряване на технологична линия за прахово боядисване
Индикатор 9 Индикатор 5: Изпълнение Дейност 5: Визуализация
Индикатор 10 Индикатор 6: Изпълнение Дейност 6: Одит
Индикатор 11 Индикатор 5: Въведени нови технологии / продукти (общ брой): 5.1. нови технологии (брой) 5.2. нови продукти (брой)
Индикатор 12 Индикатор 6: Въведени иновации:


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз