Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.13-0335-C0001
Номер на проект: К-26-А-39/08.10.2013г.
Наименование: Увеличаване конкурентните предимства на "А и Д Комерсиал" ЕООД на европейския пазар чрез технологична модернизация на производствената база в завод за безалкохолни напитки „Парти клуб”
Бенефициент: "А И Д - КОМЕРСИАЛ" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2012
Начална дата: 30.10.2012
Дата на приключване: 30.03.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Стамболийски
Описание
Описание на проекта: Увеличаване конкурентните предимства на „ А и Д Комерсиал „ ЕООД на европейския пазар чрез технологична модернизация на производствената база в завод за безалкохолни напитки „Парти клуб”
Дейности: 1. Сформиране на екип по проекта
2. Избор на доставчици и закупуване на оборудване: 1.Раздувен блок за РЕТ бутилки 2.Технологичен блок за газиране на напитките- интермикс 3.Автоматична роторна етикетираща машина 4.Мастилено-струен принтер 5.Стек-машина 6.Транспортни пътища за
9. Отчитане на проекта
10. Контрол и мониторинг по изпълнението на проекта
11. Визуализация на проекта
12. Провеждане на финансов одит
8. Стартиране на производство на иновативна напитка и разпространението и на пазара.
7. Въвеждане в производствена експлоатация и Диверсификация на продуктите.
6. Обучаване на персонал за работа с новата техника.
5. Извършване на проби и въвеждане на експлоатация на съоръженията.
4. Монтиране на машините и съоръженията
3. Подготовка на производствените помещения за монтиране на съоръженията
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 2 000 000 BGN
Общ бюджет: 4 037 922 BGN
БФП: 1 721 447 BGN
Общо изплатени средства: 1 721 447 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 721 447 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 1 721 447 BGN
2015 0 BGN
1 721 447 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 463 230 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 1 463 230 BGN
2015 0 BGN
1 463 230 BGN
В т.ч. Национално финансиране 258 217 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 258 217 BGN
2015 0 BGN
258 217 BGN
Финансиране от бенефициента 2 691 311 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 5 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 6 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 7 Индикатор 1: Закупени нови технологии.
Индикатор 8 Индикатор 2: Поставена информационна табела
Индикатор 9 Индикатор 3: Поставени информационни стикери върху новите машини
Индикатор 10 Индикатор 4: Проведен финансов одит
Индикатор 11 (Д) Реализирани инвестиционни проекти в предприятието
Индикатор 12 (Д) Въведени нови технологии/продукти в предприятието


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз