Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.13-0124-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Повишаване конкурентоспособността на ЕТ "Синета-Елена Янкова", чрез технологично обновление"
Бенефициент: ЕТ Синета - Елена Янкова
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2012
Начална дата: 30.10.2012
Дата на приключване: 30.09.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Сопот
Описание
Описание на проекта: Повишаване конкурентоспособността на ЕТ „СИНЕТА – Елена Янкова”, чрез технологично обновление
Дейности: Дейност 1’ Провеждане на тръжни процедури за избор на подизпълнител за доставка на оборудването по проекта
Дейност 2 Доставка и монтаж на оборудването
Дейност 3 Визуализация на проектните дейности
Дейност 4 Одит
консултантски услуги по изготвяне на проектното предложение
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 594 688 BGN
Общ бюджет: 850 768 BGN
БФП: 594 687 BGN
Общо изплатени средства: 594 687 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 594 687 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 594 687 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
594 687 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 505 484 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 505 484 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
505 484 BGN
В т.ч. Национално финансиране 89 203 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 89 203 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
89 203 BGN
Финансиране от бенефициента 256 082 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 4 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 5 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 6 Брой проведени тръжни процедури
Индикатор 7 Брой доставени машини
Индикатор 8 Реализиран одит по проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз