Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.13-0003-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Технологичната модернизация в „Братя Чичеклиеви” ООД – ключ към европейските пазари
Бенефициент: "Братя Чичеклиеви" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2012
Начална дата: 30.10.2012
Дата на приключване: 30.10.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Технологичната модернизация в „Братя Чичеклиеви” ООД – ключ към европейските пазари
Дейности: Дейност 1 Проектен старт
Дейност 2 – Подготовка и провеждане на процедури за избор на доставчик/ци на активите, предвидени в елемент „Инвестиции”
Дейност 3 – Подмяна на морално остарялото с модерно оборудване
Дейност 4 – Закупуване на ново за фирмата автоматизирано оборудване за серийно производство
Дейност 5 –Внедряване на специализирани компютърни програми и закупуване на компютърно оборудване
Дейност 6 – Визуализация на проекта
Дейност 7 – Мониторинг и контрол на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Тека" ООД
"Полимета-С" ООД
"Гама ПРинт" ООД
Бер Рипеър ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 311 726 BGN
Общ бюджет: 399 160 BGN
БФП: 278 542 BGN
Общо изплатени средства: 278 542 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 278 542 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 127 429 BGN
2014 151 113 BGN
2015 0 BGN
278 542 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 236 761 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 108 315 BGN
2014 128 446 BGN
2015 0 BGN
236 761 BGN
В т.ч. Национално финансиране 41 781 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 19 114 BGN
2014 22 667 BGN
2015 0 BGN
41 781 BGN
Финансиране от бенефициента 134 988 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 3 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 4 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 5 Доставено модерно оборудване на мястото на морално остарялото
Индикатор 6 Доставено ново за фирмата автоматизирано оборудване за серийно производство
Индикатор 7 Доставени специализирани компютърни програми
Индикатор 8 Доставено компютърно оборудване


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз