Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.13-0428-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Технологична модернизация на "ТЕХНООПТИК" ООД за повишаване конкурентоспособността на фирмата в международните пазари"
Бенефициент: "Технооптик" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2012
Начална дата: 30.10.2012
Дата на приключване: 30.10.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Технологична модернизация на "ТЕХНООПТИК" ООД за повишаване конкурентоспособността на фирмата в международните пазари.
Дейности: Дейност 1. – Провеждане на процедура за избор на доставчици по проекта, съгласно ПМС 55
Дейност 2 – Закупуване и доставка на избраните машини
Дейност 4 - Въвеждане на новите машини
Дейност 5 – Тестване и опити в работното поле на машините
Дейност 6 – Информиране и публичност
Дейност 7 – Одит на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Satisloh AG
„Неоконт” ЕООД
ЦигоЛот
Амели Одит ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 398 265 BGN
Общ бюджет: 553 324 BGN
БФП: 387 327 BGN
Общо изплатени средства: 387 327 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 387 327 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 387 327 BGN
2015 0 BGN
387 327 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 329 228 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 329 228 BGN
2015 0 BGN
329 228 BGN
В т.ч. Национално финансиране 58 099 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 58 099 BGN
2015 0 BGN
58 099 BGN
Финансиране от бенефициента 170 685 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 4 Подбрани оферти от доставчици на машини
Индикатор 5 Доставка на избрани машини и технологии


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз