Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.13-0494-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Инвестиция за ефективно и екологично производство в Атиа Принт ООД
Бенефициент: "АТИА ПРИНТ" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2012
Начална дата: 30.10.2012
Дата на приключване: 30.10.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Инвестиция за ефективно и екологично производство в Атиа Принт ООД
Дейности: Дейност 1. Предварителни дейности
Дейност 2. Провеждане на тръжна процедура, избор на подизпълнител и закупуване на широкоформатен 5 метров UV принтер, широкоформатен 3,2 метров латексов принтер и машина за високочестотно заваряване на промазани тъкани
Дейност 3. Доставка на широкоформатен 5 метров UV принтер, широкоформатен 3,2 метров латексов принтер и машина за високочестотно заваряване на промазани тъкани
Дейност 4. Изготвяне на маркетингова стратегия
Дейност 5. Информационни дейности
Дейност 6. Отчитане
Дейност 7. Консултантски услуги
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 983 374 BGN
Общ бюджет: 1 403 196 BGN
БФП: 982 237 BGN
Общо изплатени средства: 982 237 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 982 237 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 982 237 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
982 237 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 834 902 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 834 902 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
834 902 BGN
В т.ч. Национално финансиране 147 336 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 147 336 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
147 336 BGN
Финансиране от бенефициента 421 446 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 4 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 5 Повишаване на приходите от продажби
Индикатор 6 Разширяван е на клиентската мрежа
Индикатор 7 Съкращаван е на времето за изпълнение на поръчките
Индикатор 8 Съкращаване на времето по поддръжка на машините
Индикатор 9 Индикатор 5: Въведени нови технологии / продукти (общ брой): 5.1. нови технологии (брой) 5.2. нови продукти (брой)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз