Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.13-0055-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Повишаване на конкурентноспособността на Риал България ООД и подобряване на пазарните позиции чрез въвеждане в експлоатация на нови производствени мощности и увеличаване на обема произведена продукция
Бенефициент: "Риал България" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2012
Начална дата: 30.10.2012
Дата на приключване: 30.10.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София област
                    Костинброд
Описание
Описание на проекта: Повишаване на конкурентноспособността на Риал България ООД и подобряване на пазарните позиции чрез въвеждане в експлоатация на нови производствени мощности и увеличаване на обема произведена продукция
Дейности: Дейности по управление на проекта
Дейност 2 – Провеждане на процедура открит избор за избор на доставчик на предвиденото оборудване, доставка и въвеждане в експлоатация
Дейност 4 – Визуализация и публичност по проекта
Дейност 5 одит по проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Агрифлекс България" ООД
Ем Ел Джи ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 228 138 BGN
Общ бюджет: 321 963 BGN
БФП: 225 374 BGN
Общо изплатени средства: 225 374 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 225 374 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 225 374 BGN
2015 0 BGN
225 374 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 191 568 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 191 568 BGN
2015 0 BGN
191 568 BGN
В т.ч. Национално финансиране 33 806 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 33 806 BGN
2015 0 BGN
33 806 BGN
Финансиране от бенефициента 97 774 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 4 Закупено автоматизирано производствено оборудване


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз