Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.13-0382-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Разширяване производството на "Чарлтон" ЕООД
Бенефициент: "ЧАРЛТОН" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2012
Начална дата: 30.10.2012
Дата на приключване: 28.02.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Пловдив
Описание
Описание на проекта: Разширяване производството на „Чарлтон” ЕООД
Дейности: Дейност 1 Провеждане на тръжна процедура за избор на изпълнител
Дейност 2 Доставка и въвеждане в експлоатация на автоматична изправящо - режеща машина за изтеглена тел
Дейност 3 Визуализация
Дейност 4 Одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 188 469 BGN
Общ бюджет: 241 640 BGN
БФП: 169 148 BGN
Общо изплатени средства: 169 148 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 169 148 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 169 148 BGN
2015 0 BGN
169 148 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 143 776 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 143 776 BGN
2015 0 BGN
143 776 BGN
В т.ч. Национално финансиране 25 372 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 25 372 BGN
2015 0 BGN
25 372 BGN
Финансиране от бенефициента 80 773 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 3 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 4 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 5 проведена тръжна процедура „открит избор”
Индикатор 6 Сключен договор за доставка на планираното оборудване


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз