Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.05-0004-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Разработване на технология за производство на ексцентрикова планетна зъбна предавка, изработване на опитен образец и извършване на изследвания, измервания и изпитвания на базата на опитенобразец
Бенефициент: "АБАКУС ГИЪРИНГ" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 23.08.2012
Начална дата: 22.10.2012
Дата на приключване: 22.10.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Русе
                    Русе
Описание
Описание на проекта: Разработване на технология за производство на ексцентрикова планетна зъбна предавка, изработване на опитен образец и извършване на изследвания, измервания и изпитвания на базата на опитенобразец
Дейности: Изработване на техническа оценка, на икономическа оценка и на финансова оценка на разработвания иновативен продукт
Сформиране на екип от експерти за изпълнение на проекта и създаване на програма и методика за провеждане на изследвания, свърза-ни с разработването на иновативния продукт Възнаграждения и командировки
Разработване на технология за производство на иновативния продукт
Визуализация на проекта
Извършване на изследвания, измервания и изпитвания на базата на опитен образец, свързани с разработването на иновативния продукт
Одит на проекта
Изработване на опитен образец на иновативния продукт
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 390 600 BGN
Общ бюджет: 402 581 BGN
БФП: 362 323 BGN
Общо изплатени средства: 97 608 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 362 323 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 78 120 BGN
2014 0 BGN
2015 19 488 BGN
97 608 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 307 975 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 66 402 BGN
2014 0 BGN
2015 16 565 BGN
82 967 BGN
В т.ч. Национално финансиране 54 348 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 11 718 BGN
2014 0 BGN
2015 2 923 BGN
14 641 BGN
Финансиране от бенефициента 43 150 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 Брой НИРД проекти
Индикатор 3 брой създадени НИРД работни места
Индикатор 4 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 5 брой подкрепени стартиращи иновативни предприятия
Индикатор 6 ниво на оцеляване на стартиращите иновативни предприятия
Индикатор 7 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 8 Разработени технологии за производство на иновативни продукти
Индикатор 9 Изработени техническа, икономическа и финансова оценка на иновативни продукти
Индикатор 10 Извършени измервания на базата на изработен опитен образец свързани с разработване на иновативни продукти
Индикатор 11 Извършени изпитвания на базата на изработен опитен образец свързани с разработване на иновативни продукти
Индикатор 12 Извършени изследвания на базата на изработен опитен образец свързани с разработване на иновативни продукти


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз