Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.3.04-0034-C0001
Номер на проект: Д01-393/ 11.10.2012
Наименование: Развитие на електронните форми на дистанционно обучение в УНСС – създаване на нови възможности за повишаване на образованието и успешна професионална реализация
Бенефициент: Университет за национално и световно стопанство
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 30.08.2012
Начална дата: 11.10.2012
Дата на приключване: 11.10.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Повишаване капацитета на преподаватели, студенти и администратори за създаване и ползване на мултимедийни средства за дистанционно обучение.
Дейности: Подготовка на дейност "Разработване на оф-лайн мултимедийни курсове/модули"
Изпълнение на дейност "Разработване на оф-лайн мултимедийни курсове/модули"
Подготовка на дейност "Разширение на съществуващата Moodle платформа за създаване на динамични конферентни съвместими сесии"
Изпълнение на дейност "Разширение на съществуващата Moodle платформа за създаване на динамични конферентни съвместими сесии"
Подготовка на дейност "Разработване на онлайн мултимедийни курсове/модули с използване на динамични съвместими конферентни сесии"
Изпълнение на дейност "Разработване на онлайн мултимедийни курсове/модули с изпълзване на динамични конферентни съвместими сесии"
Подготовка на дейност "Интегриране на мултимедийни обучителни системи в уебсайта на УНСС"
Изпълнение на дейност "Интегриране на мултимедийни обучителни системи в уебсайта на УНСС"
Подготовка на дейност "Разработване на система - методически указания за обучение на преподаватели, административен и технически персонал"
Изпълнение на дейност "Разработване на система - методически указания за обучение на преподаватели, административен и технически персонал"
Изпълнение на дейност "Обучение на обучители"
Изпълнение на дейност "Мултиплициране на знания и умения за работа с мултимедийните обучителни системи"
Изпълнение на дейност "Провеждане на обучение на студенти/специализанти със създадените оф-лайн и онлайн мултимедийни курсове/модули и анализ на резултатите от обучението"
Изпълнение на дейност "Провеждане на обучение на студенти/специализанти със създадените оф-лайн и онлайн мултимедийни курсове/модули и анализ на резултатите от обучението"
Подготовка на дейност "Публичност и информираност"
Изпълнение на дейност "Публичност и информираност"
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 773 383 BGN
Общ бюджет: 741 760 BGN
БФП: 741 760 BGN
Общо изплатени средства: 741 760 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 741 760 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 154 677 BGN
2013 0 BGN
2014 464 030 BGN
2015 123 054 BGN
741 760 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 630 496 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 131 475 BGN
2013 0 BGN
2014 394 425 BGN
2015 104 596 BGN
630 496 BGN
В т.ч. Национално финансиране 111 264 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 23 201 BGN
2013 0 BGN
2014 69 604 BGN
2015 18 458 BGN
111 264 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой студенти, включени в курсове за електронни форми на дистанционно обучение
Индикатор 2 брой студенти, завършили успешно поне един курс/модул за електронни форми на дистанционно обучение


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз