Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.3.04-0042-C0001
Номер на проект: Д01-1001/ 28.12.2012
Наименование: Организационна и технологична инфраструктура за учене през целия живот и развитие на компетенции
Бенефициент: Технически университет - София
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 30.08.2012
Начална дата: 10.10.2012
Дата на приключване: 10.11.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Основната цел на проекта е разширяване на достъпа и повишаване на ефективността и адаптивността на инженерното и мениджърското образование в Технически университет - София за по-успешна социална и трудова реализация на хората чрез приложение на иновативни модели и практики за учене през целия живот и интегриране на компетентностно-базирания подход.
Дейности: Управление на проекта
Създаване на стратегия и бизнес модел
Създаване на ресурсен център
Актуализиране на магистърска програма и внедряване на електронни курсове
Създаване на цифрови курсове и разработване на магистърска програма
Актуализиране на магистърска програма и създаване на цифрови курсове
Актуализиране на магистърска програма и разработване на цифрови курсове СУ
Провеждане на обучения със студентите
Информираност и публичност
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Далет" ЕООД
ДИДЖИТЕК
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 769 459 BGN
Общ бюджет: 711 203 BGN
БФП: 711 203 BGN
Общо изплатени средства: 711 203 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 711 203 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 153 000 BGN
2013 65 790 BGN
2014 283 877 BGN
2015 208 537 BGN
711 203 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 604 523 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 130 050 BGN
2013 55 921 BGN
2014 241 295 BGN
2015 177 256 BGN
604 523 BGN
В т.ч. Национално финансиране 106 681 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 22 950 BGN
2013 9 868 BGN
2014 42 582 BGN
2015 31 281 BGN
106 681 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 разработени програми за електронни форми на дистанционно обучение
Индикатор 2 брой студенти, включени в курсове за електронни форми на дистанционно обучение
Индикатор 3 брой студенти, завършили успешно поне един курс/модул за електронни форми на дистанционно обучение


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз