Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.1.05-0024-C0001
Номер на проект: Д01-318/04.10.2012
Наименование: „Живеем, учим и творим заедно”
Бенефициент: Средно общообразователно училище "Сава Доброплодни" - Шумен
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 17.08.2012
Начална дата: 04.10.2012
Дата на приключване: 04.04.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Шумен
                    Шумен
Описание
Описание на проекта: Превенция на отпадането от образователния процес на ученици от етническите малцинства
Дейности: Обучение и подготовка на педагогически специалисти за работа в мултикултурна среда
Дискусионен клуб "Толерантност"
Ателие "Разказвачи"
Клуб "Всички заедно"
Клуб "Музикална колоритност на етносите и класическите образци"
Клуб "Танц"
Ателие "Арт терапия"
Клуб "Здравно образование "
Ателие "Театър и пластични изкуства"
"Аз, гражданинът на Европа"
Педагогическа конференция
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
„ПАНДА ЕКСПЕРТ” ООД
"Дедлайн" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 86 770 BGN
Общ бюджет: 83 394 BGN
БФП: 83 394 BGN
Общо изплатени средства: 82 675 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 83 394 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 17 354 BGN
2013 13 752 BGN
2014 51 569 BGN
2015 0 BGN
82 675 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 70 885 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 14 751 BGN
2013 11 689 BGN
2014 43 833 BGN
2015 0 BGN
70 274 BGN
В т.ч. Национално финансиране 12 509 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 2 603 BGN
2013 2 063 BGN
2014 7 735 BGN
2015 0 BGN
12 401 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой родители от етническите малцинства включени в програми, свързани с повишаване на мотивацията за интегриране на децата им в образователната система
Индикатор 2 Брой учители и преподаватели включени в програми за повишаване на квалификацията за работа в мултикултурна среда
Индикатор 3 Деца и ученици от етнически малцинствени групи, интегрирани в образователната система (детските градини и училищата)
Индикатор 4 Деца и ученици, участващи в дейности за интеграция в образователната система (детските градини и училищата);


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз