Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.3.04-0056-C0001
Номер на проект: Д01-380/ 10.10.2012
Наименование: РАЗВИТИЕ НА ЕЛЕКТРОННИ ФОРМИ НА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ ВЪВ ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО АГРОБИЗНЕС И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ
Бенефициент: ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО АГРОБИЗНЕС И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 30.08.2012
Начална дата: 10.10.2012
Дата на приключване: 10.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Целта на проекта е въвеждане и развитие на електронни форми на дистанционно обучение във ВУАРР за работа във високо технологична среда в удобно за обучаемите време и място чрез създаване на център за дистанционно обучение за технологично и техническо осигуряване на дистанционно обучение по бакалавърски и магистърски програми
Дейности: Дейност 1 Изграждане и развитие на Центъра за дистанционно обучение
Дейност 2 Разработване и внедряване на платформа за електронно дистанционно обучение
Дейност 3 Разработване на интерактивни обучителни модули
Дейност 4 Обучение на преподавателския , административния и техническия персонал
Дейност 5 Разработване на електронни и мултимедийни помагала
Дейност 6 Включване на целевите групи в електронни форми на дистанционно обучение
Дейност 7 Осигуряване на публичност на реализираните дейности
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"ФИНТЕХ - Д" ЕООД
"Привилидж вижън" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 719 020 BGN
Общ бюджет: 628 263 BGN
БФП: 628 263 BGN
Общо изплатени средства: 624 511 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 628 263 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 143 804 BGN
2013 162 955 BGN
2014 0 BGN
2015 317 753 BGN
624 511 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 534 023 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 122 233 BGN
2013 138 512 BGN
2014 0 BGN
2015 270 090 BGN
530 835 BGN
В т.ч. Национално финансиране 94 239 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 21 571 BGN
2013 24 443 BGN
2014 0 BGN
2015 47 663 BGN
93 677 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 разработени програми за електронни форми на дистанционно обучение
Индикатор 2 създадени или модернизирани нови центрове за обучение през целия живот във висшите училища
Индикатор 3 брой студенти, включени в курсове за електронни форми на дистанционно обучение


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз