Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.05-0046-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Дизайн, оптимизация и изследване на неинвазивни временни стомашни псевдобезоари за контролиране и намаляване на наднормено тегло
Бенефициент: "ИйтЛитъл България" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 23.08.2012
Начална дата: 22.10.2012
Дата на приключване: 22.10.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящия проект е чрез осъществяване на дизайн, оптимизация и изследване неинвазивните временни стомашни псевдобезоари за контролиране и намаляване на наднормено тегло те да се адаптират за приложение при хора, да се докаже тяхната ефективност и устойчивост като средство за лечение на затлъстяването, контрол и профилактика на наднорменото тегло и да се достигне до опитен образец, готов за пазарна реализация.
Дейности: Дейност 1 Управление, организация и отчетност на проекта
Дейност 2 Избор на доставчици/изпълнители за извършване на дейности по проекта
Дейност 3 Извършване на изследвания, измервания и изпитвания за дизайн и усъвършенстване на псевдобезоари
Дейност 4 Конструиране и доставка на модули за система за изработване на псведобезоари
Дейност 5: Изготвяне на финансово икономическа и техническа оценка
Дейност 6: Изготвяне на патентно досие
Дейност 7 Разработване на промишлен дизайн
Дейност 8: Финализиране на опитен образец и функционално тестване на оптимизиран псевдобезоар
Дейност 9 Изготвяне на бизнес план за тригодишен период на развитие и промоция на иновативния продукт и дружеството ИйтЛитъл България
Дейност 10 Публичност и визуализация на проекта
Дейност 11 Одит на проекта
Дейност 12: Консултантски услуги по изотвяне на ПП.
Дейност 13: Наем на офис за целите на проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 303 666 BGN
Общ бюджет: 282 880 BGN
БФП: 254 592 BGN
Общо изплатени средства: 254 592 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 254 592 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 82 654 BGN
2014 103 521 BGN
2015 68 417 BGN
254 592 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 216 403 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 70 256 BGN
2014 87 993 BGN
2015 58 154 BGN
216 403 BGN
В т.ч. Национално финансиране 38 189 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 12 398 BGN
2014 15 528 BGN
2015 10 263 BGN
38 189 BGN
Финансиране от бенефициента 33 741 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 Брой НИРД проекти
Индикатор 3 брой проекти за сътрудничество предприятия - изследователски институции
Индикатор 4 брой създадени НИРД работни места
Индикатор 5 брой подкрепени стартиращи иновативни предприятия
Индикатор 6 ниво на оцеляване на стартиращите иновативни предприятия
Индикатор 7 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 8 Разработен иновационен продукт в областта на технологиите, свързани със здравето
Индикатор 9 Разработена финансово-икономическа оценка
Индикатор 10 Разработена техническа оценка
Индикатор 11 Разработена документация за заявка за патент
Индикатор 12 Разработен бизнес план за реализацията на продукта и на дружеството
Индикатор 13 Наличие на система с интегрирани, функционално работещи модули за производство на опитен образец


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз