Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.3.04-0044-C0001
Номер на проект: Д01-383/ 10.10.2012
Наименование: Формални и неформални електронни форми за дистанционно обучение по "Компютърни науки"
Бенефициент: Технически университет - София
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 30.08.2012
Начална дата: 10.10.2012
Дата на приключване: 10.10.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е частично изграждане на инфрастуктура за дистанционно обучение, която да подпомогне инженерната специалност "Компютърни науки" с различни формални и неформални електронни форми на обучение и да допринесе за по-качествено и гъвкаво обучение през целия живот на човек.
Дейности: Подготовка на дейност "Обучение на преподаватели, административен и технически персонал" 6*
Изпълнение на дейност "Обучение на преподаватели, административен и технически персонал" 6*
Изпълнение на дейност "Платформа за управление на обучението и знанието"
Изпълнение на дейност "Разпространение на резултатите от проекта"
Подготовка на дейност "Платформа за управление на обучението и знанието"
Изпълнение на дейност "Управление на проекта"
Подготовка на дейност "Организиране на обучение на студенти в различни електронни форми на дистанционно обучение"
Изпълнение на дейност "Частично изграждане на инфраструктура за електронни форми на дистанционно обучение към университетския Център за образователни и иновационни проекти"
Изпълнение на дейност "Организиране на обучение на студенти в различни електронни форми на дистанционно обучение"
Изпълнение на дейност "Разработване на електронни форми на учебно съдържание"
Изпълнение на дейност "Създаване на учебна бакалавърска и магистърска програма по "Компютърни науки" с електронни форми на дистанционно обучение" 3*
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 790 629 BGN
Общ бюджет: 732 293 BGN
БФП: 732 293 BGN
Общо изплатени средства: 732 293 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 732 293 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 158 000 BGN
2013 261 215 BGN
2014 292 970 BGN
2015 20 108 BGN
732 293 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 622 449 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 134 300 BGN
2013 222 033 BGN
2014 249 025 BGN
2015 17 091 BGN
622 449 BGN
В т.ч. Национално финансиране 109 844 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 23 700 BGN
2013 39 182 BGN
2014 43 946 BGN
2015 3 016 BGN
109 844 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 разработени програми за електронни форми на дистанционно обучение
Индикатор 2 брой студенти, включени в курсове за електронни форми на дистанционно обучение
Индикатор 3 брой студенти, завършили успешно поне един курс/модул за електронни форми на дистанционно обучение


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз