Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.3.04-0045-C0001
Номер на проект: Д01-397/ 11.10.2012
Наименование: Развитие на електронни форми за дистанционно обучение в областта на съвременни индустриални технологии за нуждите на учебния процес на Машинно-технологичен факултет (МТФ) при Технически университет – София (ТУ-София).
Бенефициент: Технически университет - София
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 30.08.2012
Начална дата: 11.10.2012
Дата на приключване: 11.10.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта изграждане на устойчива система за учене през целия живот (УЦЖ), даваща равен достъп до качествено образование в областта на съвременни индустриални технологии.
Дейности: Подготовка на Д0: "Организация и управление на проекта"
Изпълнение на Д0: "Организация и управление на проекта"
Подготовка на Д1: "Изграждане на Факултетен център за дистанционно и електронно обучение в областта на съвременни индустриални технологии"
Изпълнение на Д1: "Изграждане на Факултетен център за дистанционно и електронно обучение в областта на съвременни индустриални технологии"
Подготовка на Д2: "Обучение на преподавателския, административния и техническия персонал на МТФ за прилагане на електронни форми на дистанционно обучение"
Изпълнение на Д2: "Обучение на преподавателския, административния и техническия персонал на МТФ за прилагане на електронни форми на дистанционно обучение"
Подготовка на Д3: "Изграждане на софтуерна среда на Центъра"
Изпълнение на Д3: "Изграждане на софтуерна среда на Центъра"
Подготовка на Д4: "Разработване на образователни продукти, електронни и мултимедийни помагала"
Изпълнение на Д4: "Разработване на образователни продукти, електронни и мултимедийни помагала"
Подготовка на Д5: "Разработване на програма за електронни форми на дистанционно обучение на ОКС "Съвременни индустриални технологии", степен бакалавър"
Изпълнение на Д5: "Разработване на програма за електронни форми на дистанционно обучение на ОКС "Съвременни индустриални технологии", степен бакалавър"
Подготовка на Д6: "Разработване и апробиране на електронни модули и провеждане на обучение на студенти от МТФ в сътрудничество с водещи индустриални европейски компании"
Изпълнение на Д6: "Разработване и апробиране на електронни модули и провеждане на обучение на студенти от МТФ в сътрудничество с водещи индустриални европейски компании"
Подготовка на Д7: "Включване на лица от целевите групи в различни електронни форми на дистанционно обучение"
Изпълнение на Д7: "Включване на лица от целевите групи в различни електронни форми на дистанционно обучение"
Подготовка на Д8: "Осигуряване на публичност"
Изпълнение на Д8: "Осигуряване на публичност"
Резервен период
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
„Контракс” АД
"БГ Мап" ООД
ДИДЖИТЕК
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 631 319 BGN
Общ бюджет: 525 589 BGN
БФП: 525 589 BGN
Общо изплатени средства: 525 589 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 525 589 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 126 000 BGN
2013 63 031 BGN
2014 316 024 BGN
2015 20 534 BGN
525 589 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 446 751 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 107 100 BGN
2013 53 576 BGN
2014 268 621 BGN
2015 17 454 BGN
446 751 BGN
В т.ч. Национално финансиране 78 838 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 18 900 BGN
2013 9 455 BGN
2014 47 404 BGN
2015 3 080 BGN
78 838 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 разработени програми за електронни форми на дистанционно обучение
Индикатор 2 създадени или модернизирани нови центрове за обучение през целия живот във висшите училища
Индикатор 3 брой студенти, включени в курсове за електронни форми на дистанционно обучение
Индикатор 4 брой студенти, завършили успешно поне един курс/модул за електронни форми на дистанционно обучение


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз