Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.3.06-0033-C0001
Номер на проект: Д01-335/04.10.2012
Наименование: "Подкрепа за развитието на млади учени и пост-докторанти в ИЖН Костинброд"
Бенефициент: Институт по животновъдни науки - Костинброд
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 07.02.2012
Начална дата: 04.10.2012
Дата на приключване: 04.12.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: На територията на ЕС
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е да се повиши качеството на научните разработки на младите учени в ИЖН - Костинброд, като се подобрят условията за работата им. Изпълнението на предвидените дейности ще стимулира развитието на научния потенциал в Института и ще спомогне за осигуряване на необходимата приемственост в науката.
Дейности: 3. Осигуряване на достъп до бази данни и библиотеки Да се повиши качеството на научните разработки
6. Мониторинг, контрол и отчетност Управление на проекта
8. Финансов одит извършване на финален финансов одит
1. Провеждане на научне изследвания свързани с повишаване на научния потенциал. Да се повиши научния потенциал
5. Организиране и провеждане на програми за обучение Повишаване на квалификацията
7. Отразяване на дейностите, публичност и прозрачност Отразяване на дейностите
2. Развитие на научния потенциал в международна среда, научен обмен, участие в семинари създаване на международни връзки иконтакти
4*. Подкрепа за научни публикации в международно признати издания Да се повиши стойността на научните разработки
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Данс фарма ЕООД
„Ай Ви Ди България” ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 196 794 BGN
Общ бюджет: 145 457 BGN
БФП: 145 457 BGN
Общо изплатени средства: 145 456 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 145 457 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 39 350 BGN
2013 40 562 BGN
2014 40 553 BGN
2015 24 991 BGN
145 456 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 123 638 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 33 448 BGN
2013 34 477 BGN
2014 34 470 BGN
2015 21 243 BGN
123 638 BGN
В т.ч. Национално финансиране 21 819 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 5 903 BGN
2013 6 084 BGN
2014 6 083 BGN
2015 3 749 BGN
21 818 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени, включени в програми за развитие на научния потенциал
Индикатор 2 Брой докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени, завършили в програми за развитие на научния потенциал


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз