Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-4.0.01-0089-C0001
Номер на проект: TA-2012-KPOS-PP-87
Наименование: Техническо обезпечаване на управлението на ОПОС
Бенефициент: Министерство на околната среда и водите
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 10.10.2012
Начална дата: 18.10.2012
Дата на приключване: 30.04.2016
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Техническо обезпечаване на управлението на ОПОС
Дейности: ---
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 9 046 260 BGN
Общ бюджет: 2 198 506 BGN
БФП: 2 198 506 BGN
Общо изплатени средства: 3 964 113 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 2 198 506 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 1 854 200 BGN
2013 2 014 191 BGN
2014 0 BGN
2015 95 722 BGN
3 964 113 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 868 730 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 1 576 070 BGN
2013 1 712 062 BGN
2014 0 BGN
2015 81 364 BGN
3 369 496 BGN
В т.ч. Национално финансиране 329 776 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 278 130 BGN
2013 302 129 BGN
2014 0 BGN
2015 14 358 BGN
594 617 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз