Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-5.3.01-0074-C0001
Номер на проект: BG161РО001/5-01/2008/074-01
Наименование: Стабилизиране на административния капацитет на дирекция „Вътрешен одит” за извършване на одитни дейности по Оперативна програма „Регионално развитие”, в съответствие със Закона за вътрешния одит в публичния сектор и Стандартите за вътрешен одит в публичния сектор, чрез осигуряване на средства за възнаграждения за периода 01.07.2012-31.12.2014 г.
Бенефициент: Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 10.10.2012
Начална дата: 11.10.2012
Дата на приключване: 11.10.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: С този проект се цели повишаването на ефикасността и ефективността на изпълнението на дейностите по вътрешен одит, чрез осигуряване на възнаграждения на служители от дирекция «Вътрешен одит» за периода 01.07.2012 -31.12.2014 г.
Дейности: дейност 2: Верификация на разходите по проекта.
дейност 4: Окончателно отчитане на разходите по проекта
дейност 3: Изготвяне на доклад за напредъка по проекта до УО на тримесечна периодична база.
дейност 1: Организация и управление на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 310 058 BGN
Общ бюджет: 277 756 BGN
БФП: 277 756 BGN
Общо изплатени средства: 277 756 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 277 756 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 39 116 BGN
2013 59 486 BGN
2014 99 851 BGN
2015 79 303 BGN
277 756 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 236 093 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 33 249 BGN
2013 50 563 BGN
2014 84 874 BGN
2015 67 408 BGN
236 093 BGN
В т.ч. Национално финансиране 41 663 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 5 867 BGN
2013 8 923 BGN
2014 14 978 BGN
2015 11 895 BGN
41 663 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Материално~стимулирани служители


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз