Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-5.3.01-0072-C0001
Номер на проект: BG161РО001/5-01/2008/072-02
Наименование: Надграждане на административния капацитет на Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие” чрез финансиране на възнагражденията на служителите на Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие”
Бенефициент: Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 10.10.2012
Начална дата: 10.10.2012
Дата на приключване: 10.10.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Укрепване и стабилизиране на административния капацитет на Управляващия орган посредством поддържане на оптимален брой квалифицирани служители за изпълнение на функциите му.
Дейности: дейност 3: Окончателно отчитане на проекта
дейност 2: Проверка на допустимост на разходите по проекта и включването йм в междинни искания за плащане
дейност 1: Организация и управление на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 15 266 598 BGN
Общ бюджет: 13 627 046 BGN
БФП: 13 627 046 BGN
Общо изплатени средства: 13 627 046 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 13 627 046 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 1 302 840 BGN
2013 4 432 586 BGN
2014 4 937 752 BGN
2015 2 953 868 BGN
13 627 046 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 11 582 989 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 1 107 414 BGN
2013 3 767 698 BGN
2014 4 197 089 BGN
2015 2 510 788 BGN
11 582 989 BGN
В т.ч. Национално финансиране 2 044 057 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 195 426 BGN
2013 664 888 BGN
2014 740 663 BGN
2015 443 080 BGN
2 044 057 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Ограничено текучество на служителите
Индикатор 2 Брой материално стимулиранио служители


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз