Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.1.06-0030-C0001
Номер на проект: Д01-322/04.10.2012
Наименование: "Върни моя приятел в училище"
Бенефициент: Дружество за обединените нации в България - София
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 06.07.2012
Начална дата: 04.10.2012
Дата на приключване: 04.02.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Целта на проекта е достъп до качествено образование и засилване на социалното включване чрез наваксващо обучение на отпаднали ученици от ромски произход в подобрена приемна среда.
Дейности: Дейност 1 Идентифициране на отпаднали ученици
Дейност 2 Наваксващо обучение
Дейност 3 Връстници обучават връстници
Дейност 4 Менторска програма
Дейност 5 Кръгла маса
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 56 830 BGN
Общ бюджет: 46 237 BGN
БФП: 43 925 BGN
Общо изплатени средства: 43 925 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 43 925 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 11 964 BGN
2013 29 119 BGN
2014 2 842 BGN
2015 0 BGN
43 925 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 37 336 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 10 170 BGN
2013 24 751 BGN
2014 2 416 BGN
2015 0 BGN
37 336 BGN
В т.ч. Национално финансиране 6 589 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 1 795 BGN
2013 4 368 BGN
2014 426 BGN
2015 0 BGN
6 589 BGN
Финансиране от бенефициента 2 991 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% отпаднали ученици, отново интегрирани в образователната система
Индикатор 2 Oтпаднали ученици, участващи в мерки за връщане в образователната система


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз