Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-8.1.19-0001-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Техническа помощ АСП 2012
Бенефициент: Агенция за социално подпомагане
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 27.03.2012
Начална дата: 27.03.2012
Дата на приключване: 27.03.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Финанвов план
Дейности: Техническа помощ - финасов план 2012
Техническа помощ АСП финансов план
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 067 513 BGN
Общ бюджет: 780 725 BGN
БФП: 780 725 BGN
Общо изплатени средства: 780 725 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 780 725 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 499 896 BGN
2013 280 829 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
780 725 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 663 616 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 424 912 BGN
2013 238 705 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
663 616 BGN
В т.ч. Национално финансиране 117 109 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 74 984 BGN
2013 42 124 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
117 109 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Сертифицирани средства по ОП „РЧР”


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз