Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.06-0025-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Разпределена информационна система за групово управление, дистанционна диагностика и сервиз на специализирани индустриални роботи /ИКСРОБ/
Бенефициент: Спесима ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 26.07.2012
Начална дата: 01.10.2012
Дата на приключване: 01.10.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Целта на проекта е да допринесе за повишаване конкурентоспособността на българските МСП в областта на информационните и комуникационни технологии, по-специално за модерно управление на групи специализирани индустриални роботи, обслужващи големи и сложни машини за различни технологични процеси, както и тяхното отдалечено наблюдение, теле - диагностика и дистанционен сервиз. Успешната реализация на проекта ще предостави възможности за бъдещо производство на модерни управляващи устройства за специализирани роботи и за тяхното качествено обслужване във всички точки на страната и по света.
Дейности: Управление на проекта
2 - Проучване и анализ на съществуващата информация и изграждане на концепция за ИКСРОБ
3 Изграждане на изследователски лабораторен модел на ИКСРОБ
4 Изследване на функционално-техническите характеристики и възможностите за индустриално приложение
5 Верификация на изследванията на лабораторния модел на ИКСРОБ
Визуализация на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 283 370 BGN
Общ бюджет: 338 650 BGN
БФП: 248 160 BGN
Общо изплатени средства: 245 330 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 248 160 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 51 189 BGN
2014 0 BGN
2015 194 141 BGN
245 330 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 210 936 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 43 511 BGN
2014 0 BGN
2015 165 020 BGN
208 531 BGN
В т.ч. Национално финансиране 37 224 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 7 678 BGN
2014 0 BGN
2015 29 121 BGN
36 799 BGN
Финансиране от бенефициента 105 771 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой създадени НИРД работни места
Индикатор 2 брой наети изследователи в предприятията
Индикатор 3 брой регистрирани търговски марки, дизайни, патенти и т.н. от подкрепените предприятия и изследователски организации
Индикатор 4 брой подадени заявки за търговски марки, дизайни, патенти и тн. от подкрепените предприятия и изследователски организации
Индикатор 5 Контрол по изпълнението на проекта
Индикатор 6 Изграждане на концепция за ИКСРОБ
Индикатор 7 Изграждане на лабораторен модел на ИКСРОБ
Индикатор 8 Изследване на функционални и техни-чески характеристики и възможности за индустриално приложение
Индикатор 9 Верификация на изследванията
Индикатор 10 Предложение за индустриализация на разработвания проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз