Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.04-0011-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.1-04/2008/001-12
Наименование: „Подобряване и модернизиране инфраструктурата на Дирекции „Бюро по труда” София - райони „Сердика” и „Възраждане”, за устойчиво развитие на градските ареали”
Бенефициент: Агенция по заетостта
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 24.07.2012
Начална дата: 27.09.2012
Дата на приключване: 27.09.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Да се подобри ефективността на инфраструктурата на ДБТ София Район „Сердика“ и Район „Възраждане”, чрез ремонтиране и модернизиране на работните помещения, санитарните възли, прилагането на мерки за енергийна ефективност и оформянето на обслужване на „едно гише“.
Дейности: дейност 1 Организационна и техническа подготовка за изпълнение на проектните дейности дейност 1 Организационна и техническа подготовка за изпълнение на проектните дейности
дейност 2 Осигуряване на информация и публичност на проекта дейност 2 Осигуряване на информация и публичност на проекта
дейност 3 Избор на изпълнители за извършване на проектните дейности дейност 3 Избор на изпълнители за извършване на проектните дейности
дейност 4 Ремонт на ДБТ дейност 4 Ремонт на ДБТ
дейност 5 Мерки за енергийна ефективност дейност 5 Мерки за енергийна ефективност
дейност 6 Осигуряване на достъпна архитектурна среда за хора с увреждания дейност 6 Осигуряване на достъпна архитектурна среда за хора с увреждания
дейност 7 Авторски и строителен надзор дейност 7 Авторски и строителен надзор
дейност 8 Мониторинг и отчитане на проекта дейност 8 Мониторинг и отчитане на проекта
дейност 9 Одит на проекта дейност 9 Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 874 909 BGN
Общ бюджет: 813 259 BGN
БФП: 813 259 BGN
Общо изплатени средства: 813 259 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 813 259 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 298 659 BGN
2014 391 207 BGN
2015 123 393 BGN
813 259 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 691 270 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 253 860 BGN
2014 332 526 BGN
2015 104 884 BGN
691 270 BGN
В т.ч. Национално финансиране 121 989 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 44 799 BGN
2014 58 681 BGN
2015 18 509 BGN
121 989 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Икономия на енергия от обновяване на страдите
Индикатор 2 Население, облагодетелствано от обновените сгради (с изключение на образователни и здравни институции)
Индикатор 3 Подобрена инфраструктура в сферата на социалните услуги
Индикатор 4 ..Създадени нови работни места


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз