Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO002-3.1.01-0008-C0001
Номер на проект: 0103-ЦИО-3.1
Наименование: Популяризиране на добри практики по Оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, и подготовката на програмен период 2014-2020 г.
Бенефициент: Администрация на Министерски съвет
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Техническа помощ"
Дата на решение на договарящия орган: 05.09.2012
Начална дата: 19.09.2012
Дата на приключване: 31.12.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Информиране на широката общественост за ползата от средствата от ЕС, които България получава по линия на оперативните програми
Дейности: Дейност 2. Популяризиране на подготовката и възможностите, които ще предоставя програмен период 2014-2020 г. Целта на дейност 2 е чрез популяризиране на подготовката на новия програмен период да се разпространи повече информация за възможностите, които ще предоставят средствата от ЕС през 2014-2020 г. Реализирането на дейността е в изпълнение на Специфична цел 2 на проекта. Дейността включва изпълнението на различни поддейности, предназначени за широката общественост.
Дейност 1. Популяризиране на добри практики, осъществени със средствата от СКФ на ЕС в България през програмен период 2007-2013 г. Целта на тази дейност е чрез популяризирането на добри практики да се насърчи активността за кандидатстване за предоставяне на средства от ЕС. Реализирането на дейността е в изпълнение на Специфична цел 1 на проекта. Дейността е обусловена от необходимостта от повече информация за успешно изпълнени проекти, които да служат като пример за способността на бенефициентите да спазват правилата на Оперативните програми. Дейността включва изпълнението на различни поддейности, предназначени за широката общественост и целевите групи в Комуникационната стратегия на НСРР.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
БИН ВИНСИТ
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 3 103 519 BGN
Общ бюджет: 2 391 311 BGN
БФП: 2 391 311 BGN
Общо изплатени средства: 2 391 311 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 2 391 311 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 433 942 BGN
2013 240 395 BGN
2014 674 880 BGN
2015 1 042 094 BGN
2 391 311 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 2 032 615 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 368 851 BGN
2013 204 336 BGN
2014 573 648 BGN
2015 885 780 BGN
2 032 615 BGN
В т.ч. Национално финансиране 358 697 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 65 091 BGN
2013 36 059 BGN
2014 101 232 BGN
2015 156 314 BGN
358 697 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой организирани събития (форуми, конференции, семинари, прес-конференции, работни групи), които популяризират европейските и националните стратегически документи и насоки, политиките и мерките по Структурните фондове
Индикатор 2 Лого за всички оперативни програми в България за период 2014-2020 г.
Индикатор 3 Брой Интернет банери
Индикатор 4 Брой химикали
Индикатор 5 (Д) Брой химикали-USB памет
Индикатор 6 Брой тв клипове
Индикатор 7 (Д) брой радио клипове
Индикатор 8 (Д) брой излъчвания на ТВ и радио клипове
Индикатор 9 Брой изработени комуникационни стратегии за следващи япрограмен период
Индикатор 10 (Д) Брой изложения
Индикатор 11 (Д) Брой събития в чужбина
Индикатор 12 (Д) Брой конкурси за най- добър проект
Индикатор 13 (Д) Брой конкурси за най- добре рисунка


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз