Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.05-0102-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: РАЗРАБОТВАНЕ И МАРКЕТИРАНЕ НА ИНОВАТИВНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИРАНЕТО И ПРОИЗВОДСТВОТО НА СЪВРЕМЕННИ НЕСТАНДАРТНИ АРХИТЕКТУРНИ КОНСТРУКЦИИ ТИП „ФОРМИ СЪС СВОБОДНА СТРУКТУРА”
Бенефициент: "КОЙТО" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 31.07.2012
Начална дата: 19.09.2012
Дата на приключване: 19.12.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е създаване на интегрирана система за високоефективно проектиране и производство на нестандартни архитектурни конструкции тип „форми със свободна структура“, чиито различни по функционалност модификации и версии да могат да се използват он-лайн срещу заплащане на лицензи от множество потребители от цял свят.
Дейности: Kонсултантски услуги за изготвяне на проектното предложение
Разходи за възнаграждения
Визуализация
Разработване на функционални модификации на ИСАК-ФСС, на ръководства за използването им, както и на демо версии на тези модификации
Избор на доставчик/ци и закупуване на ДНА и ДМА
Разработване на техническо задание и техническо проектиране на отделните модули на ИСАК-ФСС и на системата като цяло.
Избор на доставчик и разработване на интерактивен сайт за промотиране на ИСАК-ФСС и за закупуване на лицензи от нейните модификации
Назначаване на екип за изпълнение на дейностите по проекта
Oрганизация и управление, свързани с изпълнението на проекта
Избор на доставчик и изработване на техническа оценка на ИСАК – ФСС
Избор на доставчик и извършване на функционални тествания на ИСАК-ФСС
Представяне на ИСАК - ФСС на международни изложения
Организиране на събитие за представяне на ИСАК - ФСС на българския пазар
Разработване на опитен образец и бета-версия на ИСАК-ФСС
Одит
Избор на доставчик и разработване бизнес и маркетингова стратегия за ефективна реализация на ИСАК-ФСС на специализирания световен пазар
Kомандировки в страната и чужбина
Избор на доставчик и изработване на икономическа и финансова оценка на ИСАК – ФСС
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Меджик сълюшънс" ООД
„Каниско" ЕООД
Перси ООД
"ФИНСИС"ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 380 872 BGN
Общ бюджет: 323 211 BGN
БФП: 290 792 BGN
Общо изплатени средства: 290 792 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 290 792 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 97 071 BGN
2014 123 304 BGN
2015 70 417 BGN
290 792 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 247 173 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 82 510 BGN
2014 104 808 BGN
2015 59 855 BGN
247 173 BGN
В т.ч. Национално финансиране 43 619 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 14 561 BGN
2014 18 496 BGN
2015 10 563 BGN
43 619 BGN
Финансиране от бенефициента 40 439 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 Брой НИРД проекти
Индикатор 3 брой създадени НИРД работни места
Индикатор 4 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 5 брой подкрепени стартиращи иновативни предприятия
Индикатор 6 ниво на оцеляване на стартиращите иновативни предприятия
Индикатор 7 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 8 Разработена ИСАК-ФСС с 3 бр. модификации
Индикатор 9 Разработена икономическа и финансова оценка на ИСАК-ФСС
Индикатор 10 Разработена техническа оценка на ИСАК-ФСС
Индикатор 11 Разработена бизнес и маркетингова стратегия на ИСАК-ФСС
Индикатор 12 Разработена интерактивна интернет страница за ИСАК-ФСС


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз