Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.2.02-0005-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Създаване на офис за трансфер на технологии за здравето и екологията
Бенефициент: Съвместен Геномен Център ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 05.06.2012
Начална дата: 02.08.2012
Дата на приключване: 02.04.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Създаване на офис за трансфер на технологии за здравето и екологията
Дейности: Разработване на уеб портал и виртуален офис
Популяризиране на дейността на ТТО
Разходи за възнаграждения
Създаване на прототип на иновативен продукт
Доставяне и инсталиране на машините и оборудването, свързани с дейността на ТТО
Такси за участие
Изработване на технически, финансови, икономически оценки на 3 бр. иновативни продукти
Разходи за консумативи
Режийни разходи
разходи за участие в бизнес форуми
Защита правата върху интелектуална собственост
Създаване на интернет страница
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 140 450 BGN
Общ бюджет: 175 545 BGN
БФП: 119 347 BGN
Общо изплатени средства: 108 020 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 119 347 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 8 836 BGN
2014 58 724 BGN
2015 40 460 BGN
108 020 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 101 445 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 7 511 BGN
2014 49 915 BGN
2015 34 391 BGN
91 817 BGN
В т.ч. Национално финансиране 17 902 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 325 BGN
2014 8 809 BGN
2015 6 069 BGN
16 203 BGN
Финансиране от бенефициента 66 650 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой инвестиционни проекти
Индикатор 2 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 3 брой подкрепени/създадени центрове за трансфер на технологии, технологични инкубатори, технологични центрове, технологочни паркове и други проиновативни посредници
Индикатор 4 брой предприятия, които използват услугите на проиновативни посредници
Индикатор 5 Създадени работни места в подкрепените офиси за технологичен трансфер
Индикатор 6 Създадени инвестиции в подкрепените офиси за технологичен трансфер
Индикатор 7 Разработен и функциониращ. уеб портал
Индикатор 8 Разработен и функциониращ виртуален офис
Индикатор 9 Разработени технико-икономически и финанови оценки
Индикатор 10 Подадени заявки за патент
Индикатор 11 Стратегия за пазарно развитие на иновативен продукт
Индикатор 12 Изработен прототип на иновативен продукт


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз