Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.04-0070-C0001
Номер на проект: 2ИПП-02-51
Наименование: Внедряване на иновативни услуги „интелигентно дистанционно отчитане на потребление” и „наблюдение на преносни мрежи на комунален ресурс
Бенефициент: МОБИЛТЕЛ ЕАД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 27.06.2012
Начална дата: 30.08.2012
Дата на приключване: 30.08.2014
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Внедряване на иновативни услуги „интелигентно дистанционно отчитане на потребление” и „наблюдение на преносни мрежи на комунален ресурс
Дейности: Провеждане на процедура за избор на доставчици и Доставка и инсталиране на базови станции. Провеждане на процедура за избор на доставчици и Доставка и инсталиране на базови станции.
Разходи за дълготрайни нематериални активи Доставка и инсталиране на интерфейс за мрежата за достъп. /сървъри и софтуерна платформа/
Разходи за одит Разходи за одит
Разходи за визуализация Разходи за визуализация
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 2 999 985 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 3 451 060 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой НИРД проекти, подкрепени за въвеждане на пазара
Индикатор 2 Създадени нови работни места в подкрепените предприятия
Индикатор 3 НИРД проекти, реализирани от подкрепените предприятия
Индикатор 4 Реализация на проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 5 Създадени инвестиции в подкрепените предприятия
Индикатор 6 Брой реализирани инвестиционни проекти
Индикатор 7 Реализирани проекти за подобряване на информационно-комуникационните технологии (ИКТ) в предприятията
Индикатор 8 Индикатор за дейност 1: Проведена и одобрена процедура по избор на доставчик
Индикатор 9 Индикатор за дейност 2: Доставка, инсталиране и пускане в експлоатация на базови станции
Индикатор 10 Индикатор за дейност 3: Доставка, инсталиране и пускане в експлоатация на антенно-фидерни системи
Индикатор 11 Индикатор за дейност 4: Доставка и интеграция на RNI
Индикатор 12 Индикатор за проекта 1: внедрен иновативен технологичен процес
Индикатор 13 Индикатор за проекта 2: внедрени иновативни услуги
Индикатор 14 Индикатор за проекта 3:увеличаване на приходите от продажби


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз