Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.04-0069-C0001
Номер на проект: 2ИПП-02-50
Наименование: Въвеждане в производство на иновативна серия от матраци с вграден погасител срещу вредни геопатогенни влияния
Бенефициент: Тед инвест ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 27.06.2012
Начална дата: 30.08.2012
Дата на приключване: 30.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Пловдив
Описание
Описание на проекта: Въвеждане в производство на иновативна серия от матраци с вграден погасител срещу вредни геопатогенни влияния
Дейности: Подготовка на тръжна документация и „Закупуване, доставка и инсталация на оборудване за производство на матраци” „Закупуване, доставка и инсталация на оборудване за производство на матраци”
Разходи за одит Разходи за одит
Разходи за визуализация Разходи за визуализация
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 885 850 BGN
Общ бюджет: 3 757 407 BGN
БФП: 1 878 704 BGN
Общо изплатени средства: 1 878 704 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 878 704 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 1 878 704 BGN
2015 0 BGN
1 878 704 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 596 898 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 1 596 898 BGN
2015 0 BGN
1 596 898 BGN
В т.ч. Национално финансиране 281 806 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 281 806 BGN
2015 0 BGN
281 806 BGN
Финансиране от бенефициента 1 885 850 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой НИРД проекти, подкрепени за въвеждане на пазара
Индикатор 2 Създадени нови работни места в подкрепените предприятия
Индикатор 3 НИРД проекти, реализирани от подкрепените предприятия
Индикатор 4 Реализация на проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 5 Създадени инвестиции в подкрепените предприятия
Индикатор 6 Брой реализирани инвестиционни проекти
Индикатор 7 Индикатор 1: Проведени тръжни процедури
Индикатор 8 Индикатор 2: Закупено ново оборудване
Индикатор 9 Индикатор 3: Въведени нови продукти
Индикатор 10 Индикатор 4: Информационни материали по проекти


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз