Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.04-0068-C0001
Номер на проект: 2ИПП-02-49
Наименование: Внедряване на иновативна изолационна система в производството на високоволтови асинхронни електродвигатели и нова серия синхронни хидрогенератори с малка и средна мощност
Бенефициент: ИХБ Електрик АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 27.06.2012
Начална дата: 30.08.2012
Дата на приключване: 30.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Внедряване на иновативна изолационна система в производството на високоволтови асинхронни електродвигатели и нова серия синхронни хидрогенератори с малка и средна мощност
Дейности: Дейност 1. ДМА
Дейност 2. ДНМА
Дейност 3. Одит
Дейност 4. Визуализация
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 346 214 BGN
Общ бюджет: 680 565 BGN
БФП: 340 214 BGN
Общо изплатени средства: 340 182 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 340 214 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 69 000 BGN
2014 207 972 BGN
2015 63 211 BGN
340 182 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 289 182 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 58 650 BGN
2014 176 776 BGN
2015 53 729 BGN
289 155 BGN
В т.ч. Национално финансиране 51 032 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 10 350 BGN
2014 31 196 BGN
2015 9 482 BGN
51 027 BGN
Финансиране от бенефициента 346 353 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой НИРД проекти, подкрепени за въвеждане на пазара
Индикатор 2 Създадени нови работни места в подкрепените предприятия
Индикатор 3 НИРД проекти, реализирани от подкрепените предприятия
Индикатор 4 Реализация на проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 5 Създадени инвестиции в подкрепените предприятия
Индикатор 6 Брой реализирани инвестиционни проекти
Индикатор 7 Индикатор 1: Едностранна дебелина на корпусната изолация на намотките
Индикатор 8 Индикатор 2: Увеличаване на диелектричната якост на готовата машина и повишаване на изпитателното напрежение


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз