Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.04-0066-C0001
Номер на проект: 2ИПП-02-48
Наименование: Атиа Принт ООД въвежда иновативен производствен процес
Бенефициент: "АТИА ПРИНТ" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 27.06.2012
Начална дата: 30.08.2012
Дата на приключване: 30.08.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Атиа Принт ООД въвежда иновативен производствен процес
Дейности: Дейност 1. ДМА
Дейност 2. ДНМА
Дейност 3. Разработване на маркетингова стратегия
Дейност 4. Консултантски услуги за изготвяне на проектното предложение по настоящата процедура
Дейност 5. Одит
Дейност 6. Визуализация
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 405 292 BGN
Общ бюджет: 590 443 BGN
БФП: 404 713 BGN
Общо изплатени средства: 404 713 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 404 713 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 404 713 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
404 713 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 344 006 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 344 006 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
344 006 BGN
В т.ч. Национално финансиране 60 707 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 60 707 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
60 707 BGN
Финансиране от бенефициента 186 208 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой НИРД проекти, подкрепени за въвеждане на пазара
Индикатор 2 Създадени нови работни места в подкрепените предприятия
Индикатор 3 НИРД проекти, реализирани от подкрепените предприятия
Индикатор 4 Реализация на проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 5 Създадени инвестиции в подкрепените предприятия
Индикатор 6 Брой реализирани инвестиционни проекти
Индикатор 7 Реализирани проекти за подобряване на информационно-комуникационните технологии (ИКТ) в предприятията
Индикатор 8 Брой закупено оборудване за внедряване на иновативния процес
Индикатор 9 Увеличение на производствения капацитет
Индикатор 10 Намаляване на количеството брак
Индикатор 11 Намаляване на производствените разходи
Индикатор 12 Съкращаване сроковете за изпълнение на поръчките
Индикатор 13 Нарастване броя на поръчките, които фирмата може да обработва
Индикатор 14 Увеличение на нетните приходите от продажби


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз