Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.04-0058-C0001
Номер на проект: 2ИПП-02-42
Наименование: Повишаване конкурентоспособността на „Теклас-България”АД, чрез внедряване на иновативен процес за стартиране на производство на нови продукти
Бенефициент: Теклас-България АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 27.06.2012
Начална дата: 30.08.2012
Дата на приключване: 30.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Кърджали
                    Кърджали
Описание
Описание на проекта: Повишаване конкурентоспособността на „Теклас-България”АД, чрез внедряване на иновативен процес за стартиране на производство на нови продукти
Дейности: Дейност 4 Доставка,монтаж и въвеждане в есплоатация на оборудването. ДМА
Придобиване на специализиран софтуер ДНА
Дейност 5 Изработване и инсталиране на материали за визуализация на проекта
Дейност 6 Избор на регистриран одитор и изработване на одиторски доклад по проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 2 999 866 BGN
Общ бюджет: 5 757 589 BGN
БФП: 2 735 718 BGN
Общо изплатени средства: 2 735 718 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 2 735 718 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 1 140 047 BGN
2015 1 595 672 BGN
2 735 718 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 2 325 360 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 969 040 BGN
2015 1 356 321 BGN
2 325 360 BGN
В т.ч. Национално финансиране 410 358 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 171 007 BGN
2015 239 351 BGN
410 358 BGN
Финансиране от бенефициента 3 313 648 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой НИРД проекти, подкрепени за въвеждане на пазара
Индикатор 2 Създадени нови работни места в подкрепените предприятия
Индикатор 3 НИРД проекти, реализирани от подкрепените предприятия
Индикатор 4 Реализация на проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 5 Създадени инвестиции в подкрепените предприятия
Индикатор 6 Брой реализирани инвестиционни проекти
Индикатор 7 Реализирани проекти за подобряване на информационно-комуникационните технологии (ИКТ) в предприятията
Индикатор 8 Индикатор 1: Подготвена,съгласувана и проведена тръжна процедура
Индикатор 9 Индикатор 2: Публикувана обява за търг в национален ежедневник
Индикатор 10 Индикатор 3: Избран доставчик
Индикатор 11 Индикатор 4: Сключени договори за доставка
Индикатор 12 Индикатор 5: Доставка,инсталиране и пуск на машините
Индикатор 13 Индикатор 6: Нарастване на производствения капацитет на предприятието
Индикатор 14 Индикатор 7: Намаляване на средната възраст на технологичното оборудване
Индикатор 15 Индикатор 8: Въведени нови технологии /продукти /
Индикатор 16 Индикатор 13: Сключен договор с подизпълнител за информационни табели
Индикатор 17 Индикатор 14: Изработена и монтирана информационна табела
Индикатор 18 Индикатор 15: Обява за откриване на тръжна процедура в национален ежедневник
Индикатор 19 Индикатор 16: Публикувана информация във фирмения уеб-сайт относно проекта
Индикатор 20 Индикатор 17: Сключен договор с регистриран експерт-счетоводител
Индикатор 21 Индикатор 18: Изготвен одиторски доклад за потвърждаване на разходите по проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз