Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.04-0091-C0001
Номер на проект: 2ИПП-02-60
Наименование: ВНЕДРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО НА ДЪВЧАЩИ БОНБОНИ И ДЪВКИ С ПЪЛНЕЖ ЧРЕЗ ЕКСТРУДИРАНЕ
Бенефициент: "АЛПИ КОМЕРС" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 27.06.2012
Начална дата: 30.08.2012
Дата на приключване: 30.12.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Асеновград
Описание
Описание на проекта: ВНЕДРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО НА ДЪВЧАЩИ БОНБОНИ И ДЪВКИ С ПЪЛНЕЖ ЧРЕЗ ЕКСТРУДИРАНЕ
Дейности: Фаза 1. Управление на проекта
Фаза 2. Дейности по елемент „Инвестиции” - закупуване на оборудване
3.3. Консултантски услуги по разработване на маркетингова стратегия
Юридически услуги за защита на индустриална собственост
Фаза 4. Визуализация на проектните дейности
Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 628 624 BGN
Общ бюджет: 903 764 BGN
БФП: 621 257 BGN
Общо изплатени средства: 621 204 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 621 257 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 125 725 BGN
2013 0 BGN
2014 495 480 BGN
2015 0 BGN
621 204 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 528 068 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 106 866 BGN
2013 0 BGN
2014 421 158 BGN
2015 0 BGN
528 024 BGN
В т.ч. Национално финансиране 93 189 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 18 859 BGN
2013 0 BGN
2014 74 322 BGN
2015 0 BGN
93 181 BGN
Финансиране от бенефициента 289 875 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой НИРД проекти, подкрепени за въвеждане на пазара
Индикатор 2 Създадени нови работни места в подкрепените предприятия
Индикатор 3 НИРД проекти, реализирани от подкрепените предприятия
Индикатор 4 Реализация на проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 5 Създадени инвестиции в подкрепените предприятия
Индикатор 6 Брой реализирани инвестиционни проекти
Индикатор 7 Индикатор 1: Процедури за избор на изпълнители
Индикатор 8 Индикатор 2: Подписани договори с изпълнители
Индикатор 9 Индикатор 3: Закупено ново оборудване
Индикатор 10 Индикатор 4 Документ за защита на правата на интелектуална собственост
Индикатор 11 Индикатор 5 Маркетингова стратегия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз