Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.04-0087-C0001
Номер на проект: 2ИПП-02-58
Наименование: Въвеждане в редовно производство на иновативен променлив оптичен елемент
Бенефициент: "Демакс" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 27.06.2012
Начална дата: 30.08.2012
Дата на приключване: 30.10.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Въвеждане в редовно производство на иновативен променлив оптичен елемент
Дейности: 1.Планиране на дейностите
2. Провеждане на процедура „Открит избор” за подбор на доставчик
Доставка, инсталиране и тестване на оборудването
Дейности по визуализация
Одит
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"КА ОДИТ" ЕООД
Джей И О ЕЛ
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 2 153 330 BGN
Общ бюджет: 3 741 745 BGN
БФП: 1 870 872 BGN
Общо изплатени средства: 1 870 872 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 870 872 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 1 681 200 BGN
2015 189 672 BGN
1 870 872 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 590 241 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 1 429 020 BGN
2015 161 221 BGN
1 590 241 BGN
В т.ч. Национално финансиране 280 631 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 252 180 BGN
2015 28 451 BGN
280 631 BGN
Финансиране от бенефициента 2 153 330 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой НИРД проекти, подкрепени за въвеждане на пазара
Индикатор 2 Създадени нови работни места в подкрепените предприятия
Индикатор 3 НИРД проекти, реализирани от подкрепените предприятия
Индикатор 4 Реализация на проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 5 Създадени инвестиции в подкрепените предприятия
Индикатор 6 Брой реализирани инвестиционни проекти
Индикатор 7 Реализирани проекти за подобряване на информационно-комуникационните технологии (ИКТ) в предприятията
Индикатор 8 Индикатор 1: Успешно проведена тръжна процедура
Индикатор 9 Индикатор 2: Въведено в експлоатация ново оборудване
Индикатор 10 Индикатор 3: Сключен договор с доставчик на оборудване
Индикатор 11 Индикатор 4: Квалифицирани кадри за работа с новото оборудване
Индикатор 12 Индикатор 5: Нарастване на производствения капацитет на предприятието
Индикатор 13 Индикатор 6: Въведени нови технологии
Индикатор 14 Индикатор 7: Въведени нови за ДЕМАКС АД продукти, произвеждани по новата технология
Индикатор 15 Индикатор 8: Повишение на общите приходи на предприятието


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз