Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.04-0085-C0001
Номер на проект: 2ИПП-02-56
Наименование: Внедряване на иновативен продукт в производството на „Трафикбилд”
Бенефициент: ТРАФИКБИЛД ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 27.06.2012
Начална дата: 30.08.2012
Дата на приключване: 30.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Аксаково
Описание
Описание на проекта: Внедряване на иновативен продукт в производството на „Трафикбилд”
Дейности: Подготовка за изпълнението на проекта
Подготовка на документация, сключване на договор и доставка на технологична линия за производство на вибро-пресовани бетонови изделия
Дейност визуализация
Одит
Консултантски услуги за подготовка на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 944 320 BGN
Общ бюджет: 2 786 020 BGN
БФП: 1 942 610 BGN
Общо изплатени средства: 1 942 555 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 942 610 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 388 864 BGN
2014 1 553 691 BGN
2015 0 BGN
1 942 555 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 651 219 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 330 534 BGN
2014 1 320 638 BGN
2015 0 BGN
1 651 172 BGN
В т.ч. Национално финансиране 291 392 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 58 330 BGN
2014 233 054 BGN
2015 0 BGN
291 383 BGN
Финансиране от бенефициента 844 300 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой НИРД проекти, подкрепени за въвеждане на пазара
Индикатор 2 Създадени нови работни места в подкрепените предприятия
Индикатор 3 НИРД проекти, реализирани от подкрепените предприятия
Индикатор 4 Реализация на проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 5 Създадени инвестиции в подкрепените предприятия
Индикатор 6 Брой реализирани инвестиционни проекти
Индикатор 7 Индикатор 1: Произведено количество вибро-пресовани изделия
Индикатор 8 Индикатор 2: Увеличени приходи от продажби на вибро-пресовани изделия
Индикатор 9 Индикатор 3: Създадени нови работни места
Индикатор 10 Индикатор 4: Сформиран екип
Индикатор 11 Индикатор 5: Разработена техническа спецификация и документация за доставка на технологична линия за производство на вибро-пресовани бетонови изделия
Индикатор 12 Индикатор 6: Извършен одит
Индикатор 13 Индикатор 7: Дейности по визуализация
Индикатор 14 Индикатор 8: Внедрен в производството Иновативен продукт


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз