Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.04-0079-C0001
Номер на проект: 2ИПП-02-55
Наименование: Въвеждане в серийно производство на иновативни експертни пожароизвестителни системи
Бенефициент: "УНИПОС" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 27.06.2012
Начална дата: 30.08.2012
Дата на приключване: 28.02.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Плевен
                    Плевен
Описание
Описание на проекта: Въвеждане в серийно производство на иновативни експертни пожароизвестителни системи
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1 „Строително-монтажни работи” Подготовка и изпълнение на Дейност 1 „Строително-монтажни работи”
Подготовка и изпълнение на Дейност 2 „Проектиране на пластмасови кутии” Подготовка и изпълнение на Дейност 2 „Проектиране на пластмасови кутии”
Подготовка и изпълнение на Дейност 3 „Доставка на оборудване, необходимо за внедряване на иновативните продукти” Подготовка и изпълнение на Дейност 3 „Доставка на оборудване, необходимо за внедряване на иновативните продукти”
Подготовка и изпълнение на Дейност 4 „Визуализация” Подготовка и изпълнение на Дейност 4 „Визуализация”
Подготовка и изпълнение на Дейност 5 „Одит на проекта” Подготовка и изпълнение на Дейност 5 „Одит на проекта”
Разходи за консултантски услуги за изготвяне на проектното предложение Разходи за консултантски услуги за изготвяне на проектното предложение
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 229 225 BGN
Общ бюджет: 378 548 BGN
БФП: 221 647 BGN
Общо изплатени средства: 221 647 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 221 647 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 221 647 BGN
2015 0 BGN
221 647 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 188 400 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 188 400 BGN
2015 0 BGN
188 400 BGN
В т.ч. Национално финансиране 33 247 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 33 247 BGN
2015 0 BGN
33 247 BGN
Финансиране от бенефициента 162 005 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой НИРД проекти, подкрепени за въвеждане на пазара
Индикатор 2 Създадени нови работни места в подкрепените предприятия
Индикатор 3 НИРД проекти, реализирани от подкрепените предприятия
Индикатор 4 Реализация на проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 5 Създадени инвестиции в подкрепените предприятия
Индикатор 6 Брой реализирани инвестиционни проекти
Индикатор 7 Реализирани проекти за подобряване на информационно-комуникационните технологии (ИКТ) в предприятията
Индикатор 8 Индикатор 1: Изпълнени СМР
Индикатор 9 Индикатор 2: Доставени ДМА
Индикатор 10 Индикатор 3: Проекти (конструктивни) на пластмасови кутии за иновативните продукти
Индикатор 11 Индикатор 4: Обособен производствен участък за изработка на пластмасови детайли в УниПОС ООД за иновативните продукти
Индикатор 12 Индикатор 5: Въведени в серийно производство иновативни продукти, разработени от УниПОС ООД – интерактивни/експертни пожароизвестителни централи с един и с четири контура: „IFS 7002-1” и „IFS 7002-4”


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз