Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.04-0054-C0001
Номер на проект: 2ИПП-02-40
Наименование: "Инвестиции за внедряване на нови продукти"
Бенефициент: "Метал" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 24.01.2012
Начална дата: 30.08.2012
Дата на приключване: 30.11.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Варна
Описание
Описание на проекта: "Инвестиции за внедряване на нови продукти"
Дейности: Дейност 1 Доставка на машина за лазерно рязане
Дейност 2 Визуализация и разпространение на информция
Дейност 3 Проверка и контрол/външен одит
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Yamazaki Mazak Central Europe s.r.l.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 325 732 BGN
Общ бюджет: 523 465 BGN
БФП: 313 562 BGN
Общо изплатени средства: 313 562 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 313 562 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 313 562 BGN
2015 0 BGN
313 562 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 266 528 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 266 528 BGN
2015 0 BGN
266 528 BGN
В т.ч. Национално финансиране 47 034 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 47 034 BGN
2015 0 BGN
47 034 BGN
Финансиране от бенефициента 218 161 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Създадени нови работни места в подкрепените предприятия
Индикатор 2 НИРД проекти, реализирани от подкрепените предприятия
Индикатор 3 Брой реализирани инвестиционни проекти
Индикатор 4 Приходи от продажби на брави
Индикатор 5 Увеличаване на приходите от износ
Индикатор 6 Снижаване на себестойността бравите
Индикатор 7 Намаляване на времето за внедряване на нови изделия
Индикатор 8 Намаляване на разходите за разработване на инструм. екипировка
Индикатор 9 Създадени инвестиции в подкрепените предприятия (лева) (Определение: брутни инвестиции, направени от подкрепените клъстери)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз