Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-3.2.02-0033-C0001
Номер на проект: BG161PO001/3.2-02/2011/014-01
Наименование: Величественият Дунав – непокътнати природни красоти и люлка на древни народи
Бенефициент: Община Свищов
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 29.06.2012
Начална дата: 13.08.2012
Дата на приключване: 13.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
Описание
Описание на проекта: Основна цел на настоящия Проект „Величественият Дунав – непокътнати природни красоти и люлка на древни народи” е да се стимулира интереса към най-атрактивните туристически продукти на територията на общините Свищов – Белене – Ценово, които ще допринесат за намаляване на териториалната концентрация и по-равномерно разпределение на ползите от туризма. Тази цел напълно съответства на целта на операция 3.2. „Увеличаване броя на посетителите и продължителността на техния престой, подобряване на сезонното и териториално разпределение на туризма в различните райони и територии, основано на интегрирано управление и маркетинг на дестинациите и използване на различни средства, техники и системи, осигуряващи ефективна туристическа информация и маркетинг”. Специфична цел на проекта: чрез ефективен маркетинг и реклама на местните туристически атракции да се изгради имидж на туристическия район като дестинация, предлагаща разнообразни и атрактивни туристически продукти в областта на устойчивия тури
Дейности: дейност 1 Организация и управление на проекта
дейност 2 Подготовка и провеждане на процедури за избор на изпълнители
дейност 3 Разработване и продуктово позициониране на туристически пакети, брандиране, идентифициране на рекламна стратегия за регионалните продукти
дейност 4 Рекламни дейности: изработване и разпространение на информационни, маркетингови и рекламни материали, реклама в медиите, предоставяне на консултации
дейност 5 /дейността се извършва от 4 до 8 и от 17 до 21 м./ Участие в събития (международни, национални или регионални туристически борси, изложения, панаири)
дейност 6 /дейността се извършва 8,9,10,16,17,18,21 и 22/ Обществено осведомяване и информационни услуги
дейност 7 Изследване на ефективността на маркетинговите дейности
дейност 8 /дейността се извършва 7,8,9,19 и 20 м./ Организиране на експедиентски пътувания, посещения на пътнически агенти, туроператори, автори на пътеводители, журналисти
дейност 9 РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯ, ПУБЛИЧНОСТ И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
дейност 10 ОДИТ НА ПРОЕКТА
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 472 642 BGN
Общ бюджет: 367 961 BGN
БФП: 367 961 BGN
Общо изплатени средства: 349 324 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 367 961 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 210 649 BGN
2014 138 674 BGN
2015 0 BGN
349 324 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 312 767 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 188 476 BGN
2014 124 077 BGN
2015 0 BGN
312 553 BGN
В т.ч. Национално финансиране 55 194 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 22 174 BGN
2014 14 597 BGN
2015 0 BGN
36 771 BGN
Финансиране от бенефициента 433 BGN
Индикатори
Индикатор 1 заетост на легловата база
Индикатор 2 Нарастване на броя туристи в региона в резултат от дейностите по маркетинг на туристическия продукт_3.2.02
Индикатор 3 Нарастване на удовлетвореността на туристите в региона_3.2.02
Индикатор 4 Нарастване на информираността на туристите в резултат от дейностите по маркетинг на туристическия продукт_3.2.02
Индикатор 5 Нарастване на информираността на туроператорите в резултат от дейностите по маркетинг на туристическия продукт_3.2.02
Индикатор 6 Брой развити регионални туристически продукти_3.2.02
Индикатор 7 Брой реализирани рекламни/ комуникационни кампании_3.2.02
Индикатор 8 Брой участия в туристически борси, изложения и панаири_3.2.02
Индикатор 9 !!!Нетни годишни приходи от международен туризъм
Индикатор 10 !!!!!Брой нощувки в съответната територия
Индикатор 11 !!!Брой нощувки извън традиционния за съответната територия туристически сезон


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз