Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-4.0.01-0088-C0001
Номер на проект: ТА-2012-КPOS-PP-86
Наименование: Инициативи свързани с популяризиране на ОПОС
Бенефициент: Министерство на околната среда и водите
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 26.07.2012
Начална дата: 31.08.2012
Дата на приключване: 30.04.2016
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Инициативи свързани с популяризиране на ОПОС
Дейности: ---
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 14 399 480 BGN
Общ бюджет: 7 783 923 BGN
БФП: 7 783 923 BGN
Общо изплатени средства: 10 172 380 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 7 783 923 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 4 595 595 BGN
2013 1 531 560 BGN
2014 2 750 833 BGN
2015 1 294 393 BGN
10 172 380 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 6 616 335 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 3 906 256 BGN
2013 1 301 826 BGN
2014 2 338 208 BGN
2015 1 100 234 BGN
8 646 523 BGN
В т.ч. Национално финансиране 1 167 588 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 689 339 BGN
2013 229 734 BGN
2014 412 625 BGN
2015 194 159 BGN
1 525 857 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз