Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO002-1.4.01-0016-C0001
Номер на проект: 0106-УО-1.4
Наименование: Укрепване на административния капацитет на Управляващия орган на „Оперативна програма „Техническа помощ” посредством финансиране на брутните месечни заплати на служителите, назначени по служебно правоотношение, за периода 01.07.2012 г. - 31.12.2013 г.
Бенефициент: Администрация на Министерски съвет
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Техническа помощ"
Дата на решение на договарящия орган: 10.08.2012
Начална дата: 20.08.2012
Дата на приключване: 31.12.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Укрепване на административния капацитет на Управляващия орган посредством поддържане на оптимален брой квалифицирани служители за изпълнение на функциите му.
Дейности: Дейност 1 Необходимостта от повишаване на ефективността и качеството на работа на Управляващия орган на ОПТП, налага задържането на висококвалифицирани и опитни служители. Изпълнението на дейността по проекта ще спомогне за мотивирано изпълнение на задълженията на държавните служители на Управляващия орган и ограничаване на текучеството на квалифициран персонал. Поради това с настоящия проект се финансират възнагражденията на 10 (десет) бр. служители, назначени по служебно правоотношение, в УО на ОПТП за периода 01.07.2012 г. - 31.12.2013 г., както и допълнителните възнаграждения на служителите на Управляващия орган на ОПТП за посочения период.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 2 141 842 BGN
Общ бюджет: 1 306 975 BGN
БФП: 1 306 975 BGN
Общо изплатени средства: 1 189 640 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 306 975 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 213 197 BGN
2013 450 781 BGN
2014 288 109 BGN
2015 237 553 BGN
1 189 640 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 110 929 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 181 218 BGN
2013 383 164 BGN
2014 244 892 BGN
2015 201 920 BGN
1 011 194 BGN
В т.ч. Национално финансиране 196 046 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 31 980 BGN
2013 67 617 BGN
2014 43 216 BGN
2015 35 633 BGN
178 446 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Намалено текучество на персонала на бенефициентите за година


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз