Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.03-0022-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Разработване и внедряване на иновативна мобилна информационна "Трафик система" за известяване на пътниците в масовия градски транспорт"
Бенефициент: "ТРАФИК СИСТЕМИ" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.07.2012
Начална дата: 02.08.2012
Дата на приключване: 02.02.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Разработване и внедряване на иновативна мобилна информационна "Трафик система" за известяване на пътниците в масовия градски транспорт
Дейности: Дейност 1 Доставка, инсталиране и изпитване на хардуер
Дейност 2 Доставка, внедряване и изпитване на софтуер
Дейност 3 Реализация на консултантски услуги
Дейност 4 Визуализация, информиране и публичност на проекта
Дейност 5 Одит
Дейност 6 Дейности свързани с управлението на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Ноема" ООД
ЕВРОБИЛД БЪЛГАРИЯ ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 976 622 BGN
Общ бюджет: 1 384 627 BGN
БФП: 969 239 BGN
Общо изплатени средства: 969 239 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 969 239 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 781 297 BGN
2014 187 941 BGN
2015 0 BGN
969 239 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 823 853 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 664 103 BGN
2014 159 750 BGN
2015 0 BGN
823 853 BGN
В т.ч. Национално финансиране 145 386 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 117 195 BGN
2014 28 191 BGN
2015 0 BGN
145 386 BGN
Финансиране от бенефициента 418 552 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 2 Брой на създадените работни места
Индикатор 3 реализирана тръжна процедура
Индикатор 4 Брой доставен хардуер;
Индикатор 5 Брой инсталиран и изпитан хардуер
Индикатор 6 Разработена маркетингова стратегия
Индикатор 7 Изготвени визуализационни стикери
Индикатор 8 Изработена информационна табела
Индикатор 9 Изготвен одиторски доклад


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз